Batterier (til elbiler)Benzindrevne køretøjer er en hæslig anakronisme med deres larm og svineri. Eldrevne køretøjer kan gøre brug af overskudsenergi fra vindmøller og solceller som ellers ville gå til spilde. De larmer ikke, forurener ikke, har færre reservedele, færre bevægelige dele og vejer mindre end konventionelle biler.