Spørgehjørnet

Hvad er grøn mikroteknologi?

Med grøn forstår vi det som sparer på råstoffer og frugtbar landjord, herunder specielt fossile brændstoffer og CO2 udledning. Mikroteknologi forstås bredt som moderne teknologi der først er taget i industriel anvendelse efter 2.verdenskrig og er en udløber af kvantemekanikken og relativitetsteorien som grundlagde den moderne naturvidenskab. Kvantemekanikken og relativitetsteorien åbnede for vores forståelse af den mikroskopiske verden (dvs. det vi ikke kan se med det blotte øje) hvilket muliggjorde nye anvendelser som kernekraft, elektronik og fiberoptik – mikroteknologi. Således er solceller, lysdioder, kernekraft, batterier til elbiler og teknologi til styring af stærkstrømme i eldrevne lokomotiver og strømforsyningsnetværk, alt dette er velafprøvet grøn mikroteknologi, hvorimod vi ikke vil betegne f.eks. vindmøller, solfangere, biogas, almindelige 1,5 Volt batterier eller informationsteknologi som grøn mikroteknologi.

 

Hvorfor skal man investere i grøn mikroteknologi?

Grøn mikroteknologi er det 21.århundredes svar på det 21.århundredes problemer – stigende mangel på olie, metaller og andre råvarer og for dyr energi for specielt klodens 2 milliarder fattigste. Udbredelsen af grøn mikroteknologi er nødvendig for at give hele jordens befolkning både velstand og rent miljø.

 

I takt med at 3 milliarder mennesker i navnlig Kina og Indien i stigende grad kræver begge dele, vil udbredelsen af grøn mikroteknolgi blive de næste 10-20 års megatrend ligesom IT var det i 80'erne og 90'erne og IT-aktier i denne periode i gennemsnit gav langt højere afkast end andre aktier.

 

Sidst men ikke mindst, er man også med til at drive en ny grøn bølge fremad mod en bedre og renere verden for vores børn. For der behøves enorme mængder kapital, hvis vi en dag skal nå visionen om at blive et samfund uafhængig af fossile brændstoffer. Som UPstream aktionær giver du dit bidrag hertil. Se mere herom i denne præsentation Invester i grøn mikroteknologi.

 

 

Hvad går min investering i UPstream aktien til?

Ved køb af UPstream aktien får du del i UPstream Porteføljen der består af 10 børsnoterede teknologivirksomheder indenfor grøn mikroteknologi. Du får del i virksomheder med god og tro ledelse, et godt produkt og som har vist at de gennem en længere årrække kan tjene penge og passe på dem. Er disse forudsætninger tilstede, må selskabet desuden meget gerne være både upopulært og underanalyseret da sådanne selskaber ofte kan købes til favorabel pris.

Højst 5% af din startinvestering går til interne driftomkostninger i UPstream Invest, uanset hvor længe du beholder aktien. Det kan vi garantere fordi:

 

  1. Der er ingen fast aflønning af direktør, personale eller lign. i UPstream Invest.
  2. Der er kun en bonus til direktøren hvis afkastet er over 6% p.a. og denne bonus (25% af dette merafkast) betales tidligst i oktober 2011, 3 år efter selskabets stiftelse.

 

 

Er det meget risikabelt at købe UPstream aktier?

Nej, tværtimod. For med UPstream aktien vil man typisk lægge et æg i en helt anden kurv end den man har hovedparten af sine investeringer i, nemlig dansk fast ejendom, danske aktier, danske obligationer (dansk job) etc. Derved kommer man udover en for sårbar afhængighed af en eventuel skarp nedtur i dansk økonomi. For UPstream Porteføljen er – grundet sine udenlandske og især kinesiske virksomheder indenfor grøn mikroteknologi - ikke så afhængig af finanskrisen og boligboblen som primært rammer vestens forbrugsindustri.

 

 

Hvordan beskattes kursgevinster på UPstream aktien?

UPstream Invest er et investeringsselskab og UPstream aktien er en unoteret aktie. Som investeringsselskab er vi skattefrie men vores UPstream aktionærer betaler skat på kursgevinst der udregnes efter lagerprincippet og beskattes for private investorer som kapitalindkomst. Med skattereformen af 2009 er kapitalindkomsten blevet lempet kraftigt. F.eks. er satsen (for gevinst op til 40.000 kr. og 80.000 kr. for ægtefæller) højst 38,5% mod op til 60% tidligere.

 

 

Kan man købe UPstream aktier gennem sit eget selskab?

Ja det kan man, og her kan der vælges mellem 2 muligheder for beskatning. Dette enten efter lagerprincippet eller realisationsprincippet.

Vi anbefaler at køb gennem selskab drøftes med egen revisor

 

 

Kan man købe UPstream aktier for pensionsmidler?

Ja, for efter lovgivning af 2005, kan man også investere sine pensionsmidler i unoterede aktier. Her skal man dog minimum købe for 100.000 kr. og det må højst udgøre 20 % af ens samlede pensionsmidler. Dvs. man skal råde over pensionsmidler (arbejdsgiver- og/eller privattegnet) for minimum ½ million kr. Beskatning er for UPstream aktien 15% lagerbeskatning ligesom for børsnoterede aktier.

 

Kan du købe UPstream aktier gennem din Virksomhedsordning? 

Ja, for i juni 2011 har Skatterådet givet UPstream Invest en forhåndsgodkendelse som investeringsobjekt for midler i virksomhedsordningen. Dermed er sagen 100% klar. Enkeltmandsvirksomheder kan investere i UPstream aktier gennem deres virksomhedsordning selvom denne ikke kan bruges på normale aktier som i f.eks. Vestas eller Novo Nordisk. 

 

Hvordan kan jeg sælge mine UPstream aktier?

UPstream aktien kan handles frit selvom den ikke er børsnoteret. Som anført i selskabets vedtægter punkt 4.3 – 4.5 bistår selskabet ved salg af UPstream aktier og køber dem eventuelt selv tilbage. Da selskabets midler for langt størstedelens vedkommende er placeret i likvide børsnoterede aktier, er UPstream aktien også selv en rimelig likvid aktie.

 

 

Hvad får jeg af værdi med en UPstream aktie?

Du behøver naturligvis ikke UPstream aktier for at investere i grøn mikroteknologi. Men det er en nem og overskuelig måde at gøre det på frem for selv at skulle ud og sprede sine midler tyndt på 10 forskellige aktier og følge med i hvert af disse selskaber. Med UPstream aktien får du desuden følgende fordele:

 

  • Man får glæde af den viden som stifterne i årevis har samlet om dette lovende felt. Gennem egen industrierfaring på hhv. 6 år som elektrooptikingeniør og 22 år som finansdirektør, utallige timer på internettet med opfindsomme søgninger grundig læsning af hjemmesider, internationale erhvervsaviser og stakkevis af årsrapporter. Vi kender derfor det felt, vi investerer i.

 

  • Da vi som investeringsselskab er skattefrie, kan vi følgelig handle aktierne i UPstream Porteføljen uden at tænke på beskatning af kursgevinster hvilket er en fordel du ikke har hvis du handler disse aktier som privatperson uden om UPstream Invest.