Hvad Gør Jeg?

Hvis du vil være grøn i dine investeringer, er UPstream aktier en nem og overskuelig måde at være det på.

Der er 2 forskellige måder at købe UPstream aktier på, nemlig ved tegning under en aktieemission eller ved køb fra selskabet hvis det ligger inde med egne aktier.
I begge tilfælde gælder først-til-mølle princippet.

 

1. Tegning ved aktieemission.

UPstream Invest gennemfører en aktieemission omtrent en gang om året, den næste forventes i foråret 2014 dog under forudsætning af at kursen er kommet over nominel værdi, dvs. 1.000 kr. Her tilbydes UPstream aktier til en kurs fastsat af en autoriseret revisor og det tilstræbes at alle danskere der måtte have lyst og lidt penge på kistebunden her kan investere grønt. For ca. 20.000 kr. kan du være med, nemlig ved køb af 20 UPstream aktier som af administrative grunde er minimum antal ved emission. Du kan naturligvis også købe flere UPstream aktier, der udbydes i alt 5-10.000 aktier ved kommende emission.

NB! Nuværende UPstream aktionærer vil kunne nøjes med at tegne 10 UPstream aktier som supplement til deres beholdning.

Vil du tegne skal du blot sende en epost til thomas@UPstreamInvest.com med navn, adresse og cpr.nr. (cvr. nr. for selskaber)samt hvor mange aktier du påregner at tegne. Der gælder først til mølle princippet, så send snarest hvis du vil være sikker på at kunne tegne i den omgang. Mærk din epost med "Tegning ved emission".Du vil herefter per epost blive oplyst om det videre forløb.

2. Køb af selskabet

Hvis du gerne vil få investeret i dette lovende felt med det samme, kan dette som regel også lade sig gøre men med mere begrænsning på valgfrihed af antal aktier. Af administrative grunde skal mindst 50 UPstream aktier købes her og det er også begrænset hvor mange du vil kunne købe, typisk ikke over 200 UPstream aktier.

NB! Nuværende UPstream aktionærer vil kunne nøjes med at tegne 20 UPstream aktier som supplement til deres beholdning.


Vil du købe skal du blot sende en epost til thomas@UPstreamInvest.com med navn, adresse og cpr.nr. (cvr. nr. for selskaber) samt hvor mange aktier du påregner at købe. Mærk din epost med "Direkte køb".Du vil herefter per epost blive oplyst om det videre forløb.

 

3. Salg af UPstream aktier

Mindste salg er 10 UPstream aktier, hele multipla heraf eller hele aktionærens beholdning.

For ca. 25.000 kr. kan du være med i en grøn investering