KernekraftModerne teknologi der også har vist sig fuldt funktionsduelig gennem 50 år. Ingen CO2 og meget begrænset affaldsmængde som kan indkapsles. Generelt ressourcebesparende mht. til landjord, og materialer. Kræver dog store anlægsinvesteringer.

Se atomkraftens renæscance.