SolcellerVedvarende energikilde som rummer nærmest uendeligt potentiale. Af sand og sol frembringes elektrisk strøm. Ingen bevægelige dele, mindst 25 års levetid for en solcelle. Pris falder kraftigt i takt med at moderne automatiserede produktionsanlæg opføres. Er allerede i dag økonomiske når man tænker hele levetiden igennem.

Se brancheanalyse om solceller.